เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

           

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 บัญชีเทียบตำแหน่งในการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา
 อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
 เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8146

Who' online

We have 25 guests and no members online