คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

 บันทึกข้อความ และตัวอย่างคำสั่งผู้รักษาราชการ
 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (สกอ.)
 แบบฟอร์มคำสั่งผู้รักษาการราชการ


หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8064

Who' online

We have 32 guests and no members online