งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน "สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 39" สำนักงานอธิการบดี จ้างทำเสื้อกลาง เสื้อขบวนพาเหรด และชุดกีฬา

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.02 310 8063

Who' online

We have 32 guests and no members online