โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการทำงาน : การประกันคุณภาพการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มร.
ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และจังหวัดจันทบุรี  

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.02 310 8063

Who' online

We have 40 guests and no members online