โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.02 310 8063

Who' online

We have 21 guests and no members online