แบบขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (แบบปกติและแบบมีผู้ค้ำประกัน) 

 

    แบบขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน

    แบบขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (แบบมีผู้คำ้ประกัน)

 

 

 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8146, 4960

 

Who' online

We have 2 guests and no members online