• Last Updated: Monday, 10 April 2023 03:24
  • Published: Thursday, 13 June 2019 08:13
  • Hits: 4113
   
   
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 

นโยบายการ ทำตำแหน่งให้สูงขึ้น สายสนับสนุน

-  โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" (14 - 15 พ.ย.65)

 

นโยบายการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่งอาจารย์

 

นโยบายการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร สายสนันสนุน

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติการ

   
   

Who' online

We have 36 guests and no members online