• Last Updated: Thursday, 08 April 2021 08:29
  • Published: Thursday, 13 June 2019 08:13
  • Hits: 1097
   
   
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลการมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

นโยบายการ ทำตำแหน่งให้สูงขึ้น สายสนับสนุน

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์และประเมินค่างาน (3 ก.พ.64)

 

นโยบายการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่งอาจารย์

 

นโยบายการ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร สายสนันสนุน

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

 

นโยบายการ การปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขออนุมัติงบประมาณและโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   
   

Who' online

We have 22 guests and no members online