ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลกรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ พ.ศ.2557 

 ประกาศ ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 ปฎิทินขั้นตอนการจ่ายเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561             

 

Who' online

We have 8 guests and no members online