ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561


 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 แบบขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 8 guests and no members online