ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

 เอกสารแนบ

 แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ      

 แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ       

Who' online

We have 24 guests and no members online