“พฤติกรรมการกัดกร่อนของวัสดุเซอร์เมต TiC-Ni-5Mo2C”

Corrosion Behavior of TiC-Ni-5Mo2C Cermet”

น.ส.นวรัตน์ วรอวยชัย  (คณะวิทยาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 17 guests and no members online