แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)  [Update 25 พ.ค.59]

 


   


 บันทึกข้อความ 
 แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภททั่วไป     
 แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ     
 แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร      

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8064

 

Who' online

We have 3 guests and no members online