ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่เคยถูกกล่าวหาหรือกระทำผิดวินัยก่อนโอนมาบรรจุข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

  เอกสารแนบ

Who' online

We have 27 guests and no members online