ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงาน สายปฏิบัติการ พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงาน สายปฏิบัติการ พ.ศ.2559

 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพนักงาน สายปฏิบัติการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 ตัวอย่างบันทึกข้อความ         [Update 21 ธ.ค.61]

 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง      

 

Who' online

We have 31 guests and no members online