ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลกรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ พ.ศ.2557 

 ประกาศ ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563      [Update 18 ม.ค.65


 ปฎิทินการจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564           

 บันทึกข้อความ เรื่อง การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

  คู่มือการปฏิบัติงาน ในระบบตรวจสอบและบันทึก การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ      

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 80000 ต่อ 4085

Who' online

We have 33 guests and no members online