คุณลักษณะการกำหนดศูนย์การค้าชุมชนเพื่อแหล่งท่องเที่ยว

A Determinant of Community Shopping Malls as Tourists'Attractiveness”

น.ส.นีลนารา วงษ์เกิด  (คณะบริหารธุรกิจ)

 แบบรายงาน 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 57 guests and no members online