แบบฟอร์มการขอทำบัตรสำหรับ (ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/พนักงาน(งบคลัง)/ลูกจ้างประจำ) (บัตรขาว)

      เอกสารแนบ (ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/พนักงาน(งบคลัง)/ลูกจ้างประจำ)

(บัตรอ่อนขาว)

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8146

Who' online

We have 65 guests and no members online